Informatie omtrent onze zorg – Corona virus

Nieuwe verordeningen m.b.t. het coronavirus (COVID-19)

Wij zijn maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar 09:30 – 12:00 & 15:00 – 17:00

Beste Patiënten,

Naar aanleiding van de persconferentie gisteravond en de informatie, die inmiddels op de website www.rijksoverheid.nl staat, kunnen wij u tot onze spijt niet anders berichten dan dat de praktijk vanaf vandaag tot 6 april 2020 in beginsel gesloten zal zijn.

Minister de Jonge gaf tijdens de persconferentie aan dat voor andere contactberoepen zoals paramedici (waaronder fysiotherapeuten), geldt dat er slechts bij hoge urgentie (noodgevallen) eventueel hulp geboden kan worden, echter alleen in overleg met de huisarts.
Dit betekent dat een chiropractor op dit moment geen behandelingen mag uitvoeren, daar er van een noodgeval alleen sprake is in een levensbedreigende situatie.

Wat de praktijk u in ieder geval wil en kan bieden is dat onze assistentes telefonisch bereikbaar blijven voor patiënten om mogelijk iets voor u te kunnen betekenen. Wij kunnen kijken of patiënten telefonisch bijstaan mogelijk is, gelet op dat manipulaties en mobilisaties en dergelijke niet mogelijk zijn via telecommunicatie.

Wij zijn maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar 09:30 – 12:00 & 15:00 – 17:00

Het virus is van mens op mens overdraagbaar. Op dit moment wordt ervan uitgegaan dat één ziek persoon gemiddeld 3 andere personen kan besmetten. Hoe zieker iemand is, hoe meer hij het virus verspreidt. Deskundigen en adviseurs stellen dat het er niet zozeer om gaat of het virus voor jou persoonlijk gevaarlijk is, maar om hoeveel mensen je zou kunnen besmetten. Door weinig tot geen contacten is er minder kans op besmetting van anderen en zo kan de gezondheidszorg zich beter staande houden, want het ware probleem zit ‘m in de beperkte capaciteit van het zorgsysteem. Dat komt doordat het exponentieel groeiende aantal besmettingen nu zwaar onder druk te staan.

Wat kunt u zelf doen :

  • Blijf zoveel mogelijk thuis
  • Was regelmatig uw handen met vloeibare zeep, of, indien zeep niet voorhanden is, reinig met desinfecterende gel
  • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoek en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak
  • Hoest of nies in uw elleboogholte

Vertraag de verspreiding van het virus met de volgende tips:

  • Houd tenminste 1,5 meter afstand
  • Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem, …).
  • Kinderen worden niet ernstig ziek van het corona-virus, maar kunnen het volgens nieuwsbronnen wel verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
  • Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn.
  • Reis niet als dat niet nodig is.
  • Zo min mogelijk contact met gezicht, met name de ogen, neus en mond.

Wij zijn maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar 09:30 – 12:00 & 15:00 – 17:00

Heeft u vragen over de praktijk of behandelingen, mail of bel ons!

Heeft u vragen over het coronavirus? Bekijk dan de Vragen & Antwoorden pagina van het RIVM of neem contact op met de lokale GGD.

 

Het CvC Team dankt u hartelijk voor uw begrip, geduld en aandacht voor onze medemens.

We hopen u voldoende te hebben geïnformeerd, wij staan klaar voor uw vragen!

Pas goed op uzelf, en vooral elkaar!

Warme groet,

Dr. Dan, Ineke, Hannah, Elisa & Dunja

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply