Het geboorteproces

Geboorte en chiropractieDe wetenschap begint nu iets te beschrijven dat chiropractoren reeds jaren lang hebben waargenomen en waarvoor ze ook hebben gewaarschuwd. Al decennia lang waarschuwen chiropractoren iedereen al voor de gevaren die er dreigen voor de boorlingen tengevolge van de algemene en gangbare wijze van het geboorteproces. Een geboorte is een natuurlijk fenomeen dat niet moet worden beschouwd of behandeld als een medisch gebeuren. In een poging echter om het geboorteproces te ¨regelen¨ worden er veel problemen gecrëeerd. 

Subluxaties  

Het meest voor de hand liggende gevaar volgens de chiropractoren wanneer we het hebben over het geboorteproces is het veroorzaken van subluxaties. Talrijke artikelen en symposia hebben wetenschappelijke documentatie opgeleverd over beschadiging van het zenuwstelsel die veroorzaakt wordt tijdens het gangbare geboorteproces. Deze beschadiging gaat van lichte subluxaties boven in de nek tot ernstiger subluxaties die het ruggemerg aantasten en problemen in het centraal zenuwstelsel.

Niet in lijn staande wervel

Veel instanties geven aan dat de houding van de moeder en het trekken van de arts die de bevalling begeleidt veel te maken hebben met het veroorzaken van deze aan subluxatie gerelateerde problemen (een niet in lijn staande wervel). Wanneer de kraamvrouw op haar rug ligt werkt ze niet alleen gedeeltelijk tegen de zwaartekracht in maar ze verkleint ook de opening van het bekken. Deze twee factoren leiden ertoe dat de arts harder moet trekken aan het hoofdje van het kind. Dit hardere trekken en het draaien tijdens het geboorteproces gekoppeld aan een verminderde bekkenopening plus het niet laten meewerken van de zwaartekracht maken de weg vrij voor een geboortetrauma t.w. subluxatie en de daaruit voortvloeiende problemen.

Verborgen problemen

De gevolgen voor de gezondheid van een boorling door een geboortetrauma reiken van onmiddellijke en ernstige tot verborgen problemen die soms jaren nodig hebben om duidelijk te worden. Sommige van de onmiddellijke en tragische gevolgen welke zijn opgetekend zijn ruggemerg- en hersenstambeschadigingen, hersenbloeding en zwelling, neurologische defecten, ademhalingsmoeilijkheden en zelfs plotselinge wiegedood.

De langetermijn gevolgen zijn net zo gevarieerd als het zenuwstelsel zelf. Enkele van de vaker genoemde problemen welke worden gerelateerd aan een traumatische geboorte zijn: leer-problemen, hoofdpijn, zicht- en gehoorsproblemen, bepaalde verlammingen en een keur aan immuunstoornissen.

Subluxaties voorkomen

Deskundigen stellen voor om de geboorte te laten verlopen als een normaal en natuurlijk proces. Zij raden aan om er de voorkeur aan te geven de kraamvrouw of te laten zitten of te hurken. Hoe minder kracht, zo die al gebruikt wordt, hoe beter. Chiropractoren benadrukken al jaren lang het belang om pasgeboren babies te laten controleren op subluxaties. Het belang dat een zich ontwikkelend kind vrij is van subluxaties kan niet worden onderschat.