Wat is ADHD?

ADD/ADHD en chiropractieADHD is een afkorting van de Engelse term Attention Deficit Hyperactive Disorder. Dit is een aandoening waarbij er een tekort aan aandacht ofwel focus is.
ADHD wordt waargenomen bij ongeveer 3 tot 7% van de kinderen. Kinderen die gediagnosticeerd zijn met deze aandoening zijn veelal hyperactief, impulsief en hebben weinig concentratievermogen.

Symptomen ADHD

  • Niet goed kunnen concentreren en dus moeite hebben om de aandacht ergens op te richten.
  • Hyperactiviteit is een belangrijk kenmerk van ADHD. Het kan zijn dat dit het enige symptoom is dat zich uit. Het is vaak te merken aan niet goed stil kunnen zitten of impulsief handelen.

Wat is ADD?

ADD is de afkorting voor de term: Attention Deficit Disorder. Dat betekent een stoornis van de concentratie. Er gaan veel gedachten door het hoofd van je kind en hij of zij heeft moeite de aandacht vast te houden. Vergeetachtigheid of dromerig zijn opvallende kenmerken.

Symptomen ADD

  • Plannen of vooraf afspraken maken is lastig
  • Bij grote interesse ontstaat er hyperfocus. Dat betekent dat alle aandacht daarheen gaat.
  • Je kind kan overkomen als ongeïnteresseerd, lui of vergeetachtig

Bestaande ADHD en ADD behandelingen

De meest voorkomende ¨behandeling¨ tegen deze controversiele ¨aandoening¨ is het voorschrijven van Methylphenidaat (Ritalin). Dit is een verslavend en in klasse II ingedeeld middel. Het langetermijn effect van dit medicament op kinderen is onbekend, maar de neveneffecten, inclusief verslaving, worden steeds duidelijker.

Het gebruik van in klasse II ingedeelde middelen om gedrag bij kinderen te veranderen is voor veel ouders en chiropractoren verontrustend. Ook is het voor hen de vraag of men ADD/ADHD eigenlijk wel een ziekte kan noemen.

ADD behandeling en ADHD behandeling met chiropractie

Ondanks dat chiropractoren ADD/ADHD niet ¨behandelen¨ worden de effecten van zorg middels chiropractie bij kinderen met leerstoornissen en hyperactiviteit in steeds grotere mate beschreven in studie-publicaties.
Een in 1975 gepubliceerde studie vergelijkt chiropractische zorg en het voorschrijven van medicijnen bij kinderen met leer- en gedragsproblemen door een neurologische stoornis. Er werd vermeld dat chiropractische zorg ¨effectiever was bij een groter aantal symptomen op het neurologische vlak van de aandoening, waarbij dertien symptoom- of probleemgebieden werden beoordeeld.¨ De auteur vermeldde tevens dat chiropractische zorg 24% effectiever was dan de gebruikelijke medicaties.

Behandeling in onze praktijk

Wanneer u met uw kind naar onze Chiropractie praktijk komt, doen we een volledige intake met uw kind. Wanneer mogelijk lopen we een vragenlijst door en maken we een scan. Vanuit daar stellen een plan op voor de ADHD- of ADD behandeling.

Contact opnemen

Wilt u een afspraak maken voor een intake en behandeling? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op. Onze medewerkers beantwoorden uw vragen en maken indien gewenst direct een afspraak met u.