Dr. Dan goes down under!

                                                                  English version below

Lieve Patiënten,

Nadat Dr. Dan afgelopen december vlak voor zijn vertrek naar Australië positief werd getest moest hij zijn reis naar zijn echte thuis helaas afblazen, en was genoodzaakt de praktijk deuren gedurende zijn quarantaine te sluiten. Nu dan eindelijk kan hij  zijn familie en vrienden ‘down under’ na 3 jaar gaan bezoeken. Op maandag 28 februari a.s. vertrekt Dr. Dan naar Australië, en gedurende deze 2 weken sluiten wij de praktijk, om onze deur weer te openen op dinsdag 15 maart!

Uiteraard blijven wij bereikbaar voor vragen en maken wij het mogelijk om afspraken in te boeken voor na 14 maart. Onderstaand ziet u op welke dagen u ons het beste telefonisch kunt bereiken:

 

   Maandag     28 februari     09:00 – 13:00        Telephone Home & Business Phones Mobile Phones Clip Art ...          Maandag   7 maart     09:00 – 13:00

   Woensdag    2 maart          13:00 – 17:00        Telephone Home & Business Phones Mobile Phones Clip Art ...          Woensdag   9 maart   13:00 – 17:00

   Donderdag   3 maart          09:00 – 13:00        Telephone Home & Business Phones Mobile Phones Clip Art ...          Donderdag 10 maart  09:00 – 13:00

   Vrijdag         4 maart          08:00 – 13:00        Telephone Home & Business Phones Mobile Phones Clip Art ...          Vrijdag       11 maart  08:00 – 13:00

Maandag       14 maart          09:00 – 13:00

 

DINDAG      15 MAART         OPEN!

Bel ons voor uw volgende afspraak, we kijken uit naar uw komst!

 

Gedurende de afwezigheid van dr. Dan adviseren wij u  zijn stretch instructie video dr. Dan’s Stretch Instruction Video te bekijken; tot het moment dat hij is teruggekeerd van zijn trip biedt  het enige verlichting en ruimte, door middel van het verhogen van flexibiliteit.

We hopen u voor nu voldoende te hebben geïnformeerd, en houden u op de hoogte van mogelijke veranderingen.

 

Pas goed op uzelf, en elkaar!

Met hele warme en zorgzame groet,

Het CvC team

Dr. Dan, Ineke, Hannah & Dunja

******************************

Dearest Patients,

After Dr. Dan tested positive last December just before his trip to Australia, he sadly had to cancel his flight, and was forced to close the clinic during his quarantine days. Now he can finally visit his family and friends ‘down under’ after again after 3 years. On Monday, February 28th, Dr. Dan will leave for Australia, and during these 2 weeks the clinic will be closed, to open our door again on Tuesday, March 15th!

 

Of course we remain available for your questions and want to make it possible to book appointments for after 14 March. Below we share with you which days you can best reach us by phone:

 

Monday  February 28   9:00am – 1:00pm    Telephone Home & Business Phones Mobile Phones Clip Art ...       Monday  March 7      9:00am – 1:00pm

 Wednesday   March 2  1:00pm – 5:00pm       Telephone Home & Business Phones Mobile Phones Clip Art ...       Wednesday   March 9  1:00pm – 5:00pm

Thursday  March 3  9:00am – 1:00pm.       Telephone Home & Business Phones Mobile Phones Clip Art ...       Thursday March 10  9:00am – 1:00pm

Friday  March 4  8:00am – 1:00pm             Telephone Home & Business Phones Mobile Phones Clip Art ...        Friday  March  11    8:00am – 1:00pm

Monday   March 14    9:00am – 1:00pm

 

TUESDAG      MARCH 15         OPEN!!

Call us for your next appointment, we look forward to seeing you!

 

During Dr. Dan’s absence, we recommend viewing his stretch instruction video dr. Dan’s Stretch Instruction Video ; until he has returned from his trip it can offer you some relief and better range of motion, by means of increasing flexibility.

We hope to have informed you sufficiently, and will keep you updated on any possible changes ..

 

Take care of yourselves, and each other!

With warm and caring regards,

Het CvC team

Dr. Dan, Ineke, Hannah & Dunja

 

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply