Nieuws & beste wensen voor 2021

-English version below-

OPENINGSTIJDEN FEESTDAGEN 2020/2021

Graag willen wij via deze nieuwsbrief onze patiënten een gezonde, knapperige en zonnige winter wensen! Heeft u nog budget voor 2020? Check tijdig uw verzekering voor alternatief/beweegzorg vergoeding. Wacht niet tot het laatste moment in verband met de eindejaar drukte!
 En mocht u zich willen laten informeren omtrent de polissen voor 2021 en welke maatschappijen u een goede dekking kunnen bieden, raadpleeg dan www.zorgwijzer.nl/vergoeding/chiropractie, of vraag het de assistenten aan de balie.

2020 is, zacht gezegd, een vreemd jaar geweest, we hopen dat iedereen enigszins zijn/haar draai heeft weten te vinden in het zogenaamde (voorlopige) “nieuwe normaal”. Dat er veel mensen extra chiropractische zorg nodig hadden, vanwege de vele uren thuiswerken, is zeer merkbaar geweest, en nog steeds .. mede om deze reden zien wij toch de noodzaak om een wat strenger beleid te voeren ten aanzien van het missen van een afspraak, zonder kennisgeving. Omdat wij onze patiënten graag de mogelijkheid bieden in te boeken op een voor hen gewenst moment, hopen wij, door een iets strenger beleid te voeren, het aantal “no shows” terug te dringen, en daarmee meer ruimte te kunnen creëren door de bijtijds afgezegde afspraken aan te bieden aan andere patiënten, die onze zorg op dat moment hard nodig hebben. Met ingang van 1 januari 2021 zal een gemiste afspraak in rekening worden gebracht, middels een betaalverzoek met een bedrag € 30,-

Onze dank voor uw begrip en medewerking is groot!

En dan natuurlijk, niet te vergeten, onze openingstijden rondom de feestdagen; dit jaar is er besloten om de week tussen kerst en nieuwjaar te sluiten. (wij blijven telefonisch en per mail bereikbaar)

Donderdag 24 December 2020 Kerstavond 10:00 – 16:00

Vrijdag 25 December 2020 Eerste Kerstdag Gesloten

Maandag 28 December 2020 (telefonisch bereikbaar 10:00-14:00) Gesloten

Dinsdag 29 December 2020 (telefonisch bereikbaar 14:00-18:00) Gesloten

Woensdag 30 December 2020 (telefonisch bereikbaar 10:00-16:00) Gesloten

Donderdag 31 December 2020 Oudejaarsdag Gesloten

Vrijdag 01 Januari 2021 Nieuwjaarsdag Gesloten

Maandag 4 januari is onze deur weer volgens de vaste openingstijden geopend, we hopen u weer gauw te mogen verwelkomen in het nieuwe jaar! Bel ons voor uw volgende afspraak, we kijken uit naar uw komst!

Wij wensen u allen gezellige, mooie en frisse feestdagen, en natuurlijk een gezond, harmonisch en liefdevol 2021 toe!

Warme groet,

Het CvC team

Dr. Dan, Ineke, Hannah & Dunja

***** ***** ***** ***** ***** ***** *****

OPENING HOURS HOLIDAYS 2020/2021

We would like to wish all our patients a healthy, crispy and sunny winter! Do you still have coverage in 2020? Make sure to check your package with your insurance company (alternatief/beweegzorg). Don’t wait too long, due to the end of the year rush! And would you like to be informed about the 2020 insurance rates concerning chiropractic care check the link www.zorgwijzer.nl/vergoeding/chiropractie or feel free to ask our assistants.

Putting it mildly the year 2020 has been a strange year; we hope everyone has found their own best way around the so-called (temporary) “new normal”. Due to the many, many hours people had to spend in their self-manufactured “home office”, more and more patients were in desperate need of extra chiropractic care; it has been very noticeable, and still … for this reason, we feel the need to carry out a somewhat stricter policy regarding missing appointments without given notice. Because we like to offer our patients the opportunity to book their appointments at a, for them desired, time, we hope, by pursuing this stricter policy, to reduce the number of “no shows”, and thus create more space on the schedule to offer these cancelled appointments slots to other patients who desperately need our care. Therefore, as of January 1st 2021, a missed appointment will be charged by means of a payment request at an amount of € 30,-

We are sincerely thankful for your understanding and cooperation!

Then, last but not least, our opening hours during the holidays; for this coming holiday period we have decided to close the clinic between Dec 25th ’20 and Jan 1st ‘21 (we remain available by telephone and email)

Thursday December 24, 2020 Christmas Eve 10:00 am – 4:00 pm

Friday December 25, 2020 Christmas Day Closed

Monday December 28, 2020 (reachable by phone 10 am-2 pm) Closed

Tuesday December 29, 2020 (reachable by phone 2 pm-6 pm) Closed

Wednesday December 30, 2020 (reachable by phone 10 am-4 pm) Closed

Thursday December 31, 2020 New Year’s Eve Closed

Friday January 1, 2021 New Year’s Day Closed

On Monday, January 4th, our door will be open again according to the regular opening hours, we hope to see you all soon in the New Year!Call us, to book in your next appointment, we look forward to your visit!

We wish you all cozy, warm and cheerful holidays, and off course a healthy and loving 2021!

Warm regards,

The CvC team

Dr. Dan, Ineke, Hannah & Dunja

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply