Neveneffecten van whiplash-letsel

Hoofdpijn illustratieChiropractoren komen hoofdpijnen en migraines vaak tegen als neveneffect van een whiplash-letsel. Whiplash is een beschadiging van de nek die kan optreden bij een kop-staart botsing in de auto, waarbij je hoofd plotseling naar achteren en dan weer naar voren beweegt – zoals de beweging die iemand maakt om een zweep te laten klappen. Deze extreme bewegingen rukken je nekspieren en gewrichtsbanden ver buiten het normale bewegingsgebied. Dit kan leiden tot een verlies aan kromming van de nek.

Chiropractie na een auto-ongeluk

Whiplash systematische weergaveAangezien de nek en de lage rug biomechanisch met elkaar corresponderen, kan de lage rug na verloop van tijd hetzelfde verlies aan kromming gaan vertonen, met als gevolg spanning op de wervelschijven. Om mogelijke problemen met de nek of de wervelschijven te voorkomen – of zelfs op termijn hernia-veroorzakende wervelschijven – is het aan te bevelen om na een auto-ongeluk chiropractische zorg in te schakelen, ook al lijken de gevolgen minimaal.