Repetitive strain injury (RSI) is een naam voor allerlei klachten die voortkomen uit lange tijd herhaaldelijk uitvoeren van dezelfde bewegingen. Denk bijvoorbeeld aan steeds dezelfde beweging die je met je computermuis maakt of het typen met je duim op je telefoon.